Základné informácie

Sme spoločnosť Grafomat s.r.o.

Základné informácie

Obchodná firma: Grafomat s.r.o.

Hlavná adresa a najväčší showroom: Eötvösova ul. 2708/58, 94501 Komárno, Slovensko

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti: Eötvösova ul. 2708/58, 94501 Komárno, Slovensko

IČO: 57503424

DIČ: 2023926069
IČ DPH: SK2023926069

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, 35781/N

Štatutárny zástupca: Ing. Mátyás Bathó

Reklamácie

Všetko okolo reklamácií nájdete tu.

Adresa na zaslanie reklamácií: MEötvösova ul. 2708/58, 94501 Komárno, Slovensko

Kontakt, sťažnosti, alternatívne riešenie sporov

Kontakt: tel. +421 907 235 294, alebo tento kontaktný formulár

Sťažnosti a podnety: prosím posielajte na [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára tu

Alternatívne riešenie sporov:

Prípadné spory medzi Zahradnapec.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Zahradnapec.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontakt na orgán dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

[email protected]

Bankové spojenie

Tatra Banka a.s. Bratislava:

IBAN: SK4411000000002921904425

 

Záväzné právne dokumenty: